lesmateriaal

Lessen over veiligheid en gezondheid

Kevin Van Eenoo | donderdag 17 april 2014

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) presenteert samen met het Napo Consortium een interessant nieuw project om kinderen op de basisschool elementaire kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid bij te brengen.

Het initiatief ‘Napo voor leerkrachten’ stelt online een reeks lesmaterialen gratis beschikbaar. De pakketten zijn bestemd voor kinderen tussen 7 en 11 jaar.

Uiteraard kunnen ze ook ter inspiratie dienen voor andere doelgroepen. Ze bevatten onderwerpen als veiligheidssignalen, gevaren voor het lichaam en het herkennen van risico’s en gevaren.

Zes lespakketten over tekenfilmheld Napo

EU-OSHA geeft met behulp van de tekenfilmheld Napo op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier voorlichting over veiligheid en gezondheid op het werk. Elk van de zes lespakketten bevat een speciaal instructieblad voor leerkrachten, waarop het onderwerp voor hen wordt toegelicht, evenals speciaal gemaakte videoclips en materialen die geen gesproken of geschreven tekst bevatten.

Plezierige en informatieve verkenning

De Napo-videoclips en de creatieve opdrachten zijn bedoeld om de onderwerpen op een plezierige en informatieve manier te verkennen. Het interactieve karakter van de lessen moet ervoor zorgen dat de leerlingen geïnteresseerd blijven en zich betrokken gaan voelen bij de onderwerpen.

Aansluiting op bestaande vakken in het basisonderwijs

De lespakketten zijn zo opgezet dat ze aansluiten op bestaande vakken, zoals persoonlijke verzorging, kennis van maatschappij en gezondheid, biologie en wiskunde. De tekenfilmfiguur Napo wordt daarbij gebruikt om de kinderen aan te spreken en basisbeginselen van veiligheid en gezondheid te illustreren.

Hun leven lang profijt van veilige en gezonde routines

Dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA, verklaarde: "De integratie van thema's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de leerplannen van scholen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een preventiecultuur. De terugdringing van risico's op het werk en in het dagelijks leven kan hierdoor worden bevorderd. Door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten  maken met deze onderwerpen, wordt de basis gelegd voor veilige en gezonde routines, waar ze hun leven lang profijt van zullen hebben."

Testen en vertalen van de lespakketten

Nadat de lespakketten met succes in vier landen  zijn getest, zijn ze nu in achttien talen beschikbaar en worden ze gepromoot in 23 EU-lidstaten waar deze talen worden gesproken. Bij een succesvolle evaluatie zullen de pakketten op korte termijn in meer talen worden uitgebracht. Ook is het de bedoeling dat op langere termijn meer lespakketten worden ontwikkeld.

Download de lespakketten gratis via: https://www.napofilm.net/nl/learning-with-napo/napo-for-teachers

Het digitaal schoolbord: hulpmiddelen

Kevin Van Eenoo | zaterdag 17 april 2010

Interactieve schoolborden kom je steeds vaker tegen in het onderwijs en ze hebben zo hun voordelen.

 • Geen krijt of whiteboard stiften meer nodig.
 • Geen stof meer.
 • Alles verloopt meestal via USB (geen extra stroomkabel).
 • Bewegingsvrijheid voor de leerkracht. Je zit niet aan je computerscherm gekluisterd.
 • Tijdswinst (in de les en op lange termijn).
 • Uitwisselen van lesmateriaal met collega’s.
 • Reproductie van materiaal (= tijdswinst).
 • Voordelen voor leerlingen met specifieke leerproblemen.
 • Motivatie en betrokkenheid liggen hoger bij de leerlingen.
 • Meer interactie mogelijk.
 • Onmiddellijke toegang tot een brede waaier aan informatiebronnen.
 • Veel meer visueel materiaal voor handen.
 • ICT-vaardigheden van de leerlingen worden geoefend.
 • Vaak is er uitgebreide software voorzien. Bij het SMART Board heb je bijvoorbeeld de SMART Notebook software.
 • ...

Als we even kritisch zijn, merken we dat zo een digitaal schoolbord ook enkele nadelen heeft.

 • Het is een dure investering (bord, beamer, bekabeling, installatie, …).
 • Wat te doen bij een stroomuitval, computer-crash of wat als de lamp van de beamer het begeeft?
 • Is het bord voor iedereen zichtbaar? Soms is er nood aan extra verduistering van het lokaal om de projectie goed te kunnen zien.
 • Is het wel wenselijk dat leerlingen constant naar een projectie zitten kijken?
 • Een digitaal bord is niet magnetisch.
 • ...

Persoonlijk heb ik het gevoel dat een digitaal schoolbord een meerwaarde kan betekenen in diverse lessituaties, maar het lijkt me een goed idee om daarnaast nog altijd het gewone schoolbord te behouden. Als je een blackboard gebruikt, moet je er wel op letten dat je niet met deze stiften op je schoolbord gaat schrijven. Bij een krijtbord heb je dit probleem niet.

Het valt me ook op dat heel wat leerkrachten momenteel op zoek zijn naar bruikbaar digitaal lesmateriaal voor het digitale schoolbord. Hieronder staan enkele websites die materiaal aanbieden voor digitale schoolborden.

www.digibordopschool.nl
Startpagina voor het digitale schoolbord. Bevat verwijzingen naar internetbronnen en PowerPoints, Flipcharts, Notebooks en BTX-bestanden.

www.klascement.net/digitaleborden (= www.digibordlessen.be | registratie noodzakelijk)
Digitale bordenlessen op KlasCement.net.

www.schoolbordportaal.nl
Instructiegereedschap voor digitale schoolborden.

Update: 31 maart 2021